Tin tức

BẢN TIN IB PYP SỐ 02 NĂM HỌC 2023 – 2024

Chúng ta đang bước vào năm học với Chủ đề “Hành trình khám phá”, cùng nhiều niềm tin vào một năm học thành công và ý nghĩa. Việc cùng với Ba Mẹ

BẢN TIN YOUNG PERFORMERS CERTIFICATES (YPC)

Little Em’s vui mừng thông báo về sự hợp tác với Trinity College London, một đối tác lâu năm trong Hệ sinh thái Giáo dục Sáng tạo Embassy Education. Nhờ