Phiếu đăng ký nhập học

PHIẾU THÔNG TIN / INFORMATION FORM

  THÔNG TIN CỦA TRẺ / CHILD’S INFORMATION


  Dễ (Easy)
  Khó (Hard)
  Rất khó (Very hard)
  A. Tự ăn / Self-feeding
  B. Vệ sinh cá nhân / Personal hygiene
  C. Đi ngủ / Going to sleep
  D. Giao tiếp với người mới / Communicating with new people
  E. Thích nghi với nơi mới / Adapting to new place
  F. Giữ bình tĩnh / Staying calm

  THÔNG TIN NGƯỜI GIÁM HỘ / GUARDIAN'S INFORMATION

  Nếu trẻ không sống với cha mẹ / If the child is not living with parents

  THÔNG TIN CỦA CHA / FATHER’S INFORMATION

  THÔNG TIN CỦA MẸ/ MOTHER’S INFORMATION

  THÔNG TIN KHÁC / OTHER INFORMATION