Về chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo cảm hứng để các bé khám phá tiềm năng riêng biệt của bản thân, dùng sự hiểu biết và trái tim thấu cảm để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và góp phần tạo nên một thế giới tươi đẹp nhất.

LA BÀN ĐỊNH HƯỚNG – CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tôn trọng
  • Chính trực
  • Hiểu biết
  • Trách nhiệm

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ thế hệ trẻ trong hành trình tìm ra chính mình, điều các em quan tâm sâu sắc và hướng đi đến thành công trong cuộc sống trước sự biến đổi nhanh chóng của thế giới.

LA BÀN ĐỊNH HƯỚNG của chúng tôi được hình thành bởi bốn điểm chính:

TÔN TRỌNG

  • Phát triển một thế hệ trẻ thấu đáo và quan tâm, biết đối xử với bản thân, mọi người và mọi thứ xung quanh bằng sự đồng cảm, lòng nhân ái và sự tôn trọng.

CHÍNH TRỰC

  • Phát triển một thế hệ trẻ biết tư duy và hành động có nguyên tắc, suy ngẫm, và phản ánh nhằm hướng đến tính trung thực và công bằng.

HIỂU BIẾT

  • Phát triển một thế hệ trẻ mang tư duy cởi mở và hiểu biết, tìm kiếm không gian khơi gợi sự tò mò và cố gắng trau dồi năng lực toàn cầu nhưng bắt nguồn từ những đặc trưng nguồn cội của bản thân.

TRÁCH NHIỆM

  • Phát triển một thế hệ trẻ có trách nhiệm về hành động của bản thân, quyết tâm tạo ra những khác biệt tích cực trong thế giới chúng ta đang sống.

Với những GIÁ TRỊ CỐT LÕI đó, chúng tôi sống và làm việc dựa trên tầm nhìn của mình, những học sinh của chúng tôi sẽ tự khám phá ra mục đích thực sự của các em, và trở thành những Đại sứ tương lai trong cuộc sống.