Chương trình Tú tài Quốc tế® (The International Baccalaureate®) phát triển thế hệ trẻ ham học hỏi, có tri thức và biết quan tâm, một thế hệ góp phần tạo nên thế giới ngày một tốt đẹp và hòa bình hơn thông qua sự hiểu biết và sự tôn trọng giữa các nền văn hóa.

Để đạt mục tiêu này, tổ chức phối hợp với các trường học, chính phủ và các tổ chức quốc tế phát triển các chương trình giáo dục quốc tế đầy thử thách và đánh giá nghiêm ngặt.

 

Các chương trình này khuyến khích học sinh trên toàn thế giới trở thành những người học tích cực, nhân ái và có tinh thần học tập suốt đời, những người thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt của người khác