Galleries

Lớp 3 – 4 Tuổi: Hang Khám Phá

Lấy cảm hứng từ các tạo tác thiên nhiên, Hang Khám Phá mời gọi các con đến “khám phá những tuyệt tác” do chính mình tạo ra trong không gian

Lớp 5 – 6 Tuổi: Xưởng Sóng

Sóng bao gồm sóng âm, bước sóng, hay đơn giản chỉ là những con sóng đại dương; thông qua đó các bạn nhỏ trải nghiệm các kiến thức khoa học

Xưởng Sáng Tạo Atelier

Trẻ cần có cơ hội khám phá nhiều bộ môn nghệ thuật từ khi còn bé. Việc tiếp cận nghệ thuật từ những năm đầu đời cho phép các con

Góc Triển Lãm Em’s Gallery

Nơi ghi dấu lại dấu ấn, cảm xúc của các bạn nhỏ qua các giai đoạn học tập tại Little Em’s bằng lời nói, hình ảnh, tác phẩm, ấn phẩm,…