Chương trình học Liên ngành

Thông tin chương trình Liên ngành

Tại Little Em's, Chương trình Liên ngành được xây dựng thông qua hợp tác giữa các giáo viên và đội ngũ quản lý chuyên môn, thể hiện bản chất độc đáo, tầm nhìn cũng như triết lý giáo dục của nhà trường. Chương trình Liên ngành năm học này xoay quanh chủ đề "Hành trình Khám phá", được cấu trúc dựa trên sáu chủ đề liên ngành phù hợp với khuôn khổ Chương trình Tú tài Quốc tế Bậc Tiểu học (IB PYP):

  1. Chúng ta là ai.
  2. Không gian và thời gian chúng ta đang sống.
  3. Cách chúng ta diễn đạt bản thân.
  4. Cách thế giới vận hành.
  5. Cách chúng ta quản lý bản thân.
  6. Cùng sẻ chia địa cầu.

Những chủ đề liên ngành này cùng mang lại cho học sinh Em's những trải nghiệm học tập chân thực mà vượt ra ngoài ranh giới của các môn học truyền thống. Mặc dù các môn học vẫn quan trọng, nhưng những học sinh PYP tại Little Em's tiến xa hơn để khám phá các thách thức thực tế đòi hỏi năng lực và tư duy xuyên suốt các lĩnh vực học thuật. Điều này cho phép học sinh Little Em's suy ngẫm về ý nghĩa của quá trình học tập của chính mình, dẫn đến các quyết định và hành động ý nghĩa góp phần cho cộng đồng địa phương và bối cảnh toàn cầu.

 

Để đạt được mục tiêu này, Little Em's kết hợp các phương pháp giảng dạy học qua chơi và học tập dự án, dựa trên niềm tin vững chắc và kinh nghiệm dày dặn với Hướng tiếp cận Reggio Emilia®. Cách tiếp cận này đảm bảo mỗi bước đi trong hành trình giáo dục của Little Em's không chỉ thú vị, mà còn có ý nghĩa sâu sắc.