Tuyển dụng

LANGUAGE IMMERSION TEACHER

Giờ làm việc: 8:00 am – 12:00 pm. Ngày làm việc: từ thứ 2 – thứ 6. Nếu trường có sự kiện sẽ tham gia ngày thứ 7 hoặc chủ

GIÁO VIÊN MẦM NON (TOÀN THỜI GIAN)

Giờ làm việc: 08:00 am – 5:30 pm. Ngày làm việc: từ thứ 2 – thứ 6. Nếu trường có sự kiện sẽ tham gia ngày thứ 7 hoặc chủ

Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

Giờ làm việc: 8:00 A.M. – 5:30 P.M. Ngày làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 Nếu trường có sự kiện sẽ tham gia ngày thứ 7 hoặc chủ