Chuyên mục: Tuyển dụng

LE_Tuyen-sinh_GVGDDB_1920x600px

Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

Giờ làm việc: 8:00 A.M. – 5:30 P.M. Ngày làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 Nếu trường có sự kiện sẽ tham gia ngày thứ 7 hoặc chủ