Thư viện

Quá Trình Ghi Nhận Sự Phát Triển

Quá Trình Ghi Nhân Sự Phát Triển

Trong suốt quá trình học, giáo viên sẽ ghi lại các trải nghiệm của trẻ bằng các ghi chú, hình ảnh, video và nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Những dữ liệu này sau đó được tổng hợp, chia sẻ cho trẻ và phụ huynh, để tất cả cùng nhìn lại quá trình trải nghiệm chứ không tập trung vào sản phẩm.

Bằng việc áp dụng hướng tiếp cận giáo dục này, trẻ có thêm thời gian để tự do học hỏi, khám phá, tự nghiên cứu, điều tra hoặc thoải mái làm bất cứ điều gì trẻ quan tâm. Hướng tiếp cận này dựa trên nền tảng của sự lắng nghe nhiều hơn là nói, nơi những thắc mắc và ngạc nhiên được chào đón cùng với những nghiên cứu khoa học và các phương pháp suy luận, vốn thường được sử dụng bởi các nhà thám tử.

Chúng tôi luôn quan niệm rằng tất cả trẻ em đều bình đẳng như nhau, và chúng tôi để trẻ tự học từ chính sai lầm của mình hơn là giúp trẻ sửa sai. Không giống như các chương trình khác, nơi giáo viên bắt buộc phải ghi chú về sự phát triển của học sinh thông qua báo cáo đánh giá, tại Little Em’s, minh chứng về việc học tập của trẻ được ghi lại bằng văn bản, âm thanh và hình ảnh trong suốt cả năm. Điều này cho phép trẻ em, phụ huynh và giáo viên nhận ra sự phát triển, tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi và lập kế hoạch cho việc học tập của trẻ trong tương lai.

Mặc dù Hướng tiếp cận Reggio Emilia® được áp dụng cho các trường mầm non và mẫu giáo, khi phụ huynh hiểu biết nhiều hơn về những nguyên tắc chung, hướng tiếp cận do trẻ em làm chủ đầy cảm hứng này có thể được áp dụng ở gia đình. Do đó, việc áp dụng Hướng tiếp cận này vào những năm đầu đời của trẻ sẽ giúp cha mẹ tham gia nhiều hơn vào việc giáo dục trẻ.