Chuyên mục: Sự kiện

LE_ONLINE-PARENTING-WORKSHOP-11.2021_ADAPT_Website-Feature-Image_767x432

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “GIÁO DỤC SỚM CHO TRẺ – ĐỢI CON SẴN SÀNG HAY SẴN SÀNG VÌ CON?”

Hội thảo trực tuyến: “Giáo dục sớm cho trẻ – Đợi con sẵn sàng hay sẵn sàng vì con” nhằm giúp các ba mẹ hiểu rõ hơn ý nghĩa thực sự của Giáo dục sớm, khi nào nên bắt đầu cho con và trường mầm non Thế giới Mặt trời Little Em’s đã chuẩn bị những hành trang gì để trẻ có những trải nghiệm đầu đời tốt đẹp nhất.