Vịt con và Gà con

Vịt mẹ bận đi chợ xa nên gửi vịt con cho gà mẹ chăm sóc. Gà mẹ gọi gà con ra chơi cùng vịt con. Sau khi xin phép mẹ, gà con dẫn vịt con ra sau vườn tìm giun ăn. Gà con nhanh chân chạy đi trước, vịt con lạch bạch chạy theo sau.
Thấy vịt con chậm chạp, gà con tỏ vẻ không thích. Khi ra đến vườn, gà con dùng chân bới đất tìm giun ăn. Trong khi đó, chân của vịt con có màng nên không bới đất được, loay hoay một hồi lại khiến đất bị nén xuống khiến gà con không tìm giun được. Thế là, gà con tức giận quát vịt con:
• Bạn không biết bới đất gì cả! Bạn đi chỗ khác chơi đi, để tôi bới một mình tôi!
Vịt con nghe vậy cũng buồn, bèn bỏ ra bờ ao tìm tép ăn. Ngay khi vịt con vừa đi, một con cáo nấp trong bụi rậm thấy gà con đang tìm giun một mình bèn nhảy ra vồ gà con. Gà con sợ quá vội vàng chạy ra bờ ao, vừa chạy vừa kêu
• “Chíp! Chíp!”, Chíp! Chíp!”, .
Vịt con đang lặn ngụp tìm tép, nghe tiếng gà con kêu cứu vội lướt nhanh ra sát mép bờ, kịp thời cõng được gà con bơi ra giữa ao. Cáo chạy đến bờ ao thấy gà và vịt đã ở ao sâu, chờ mãi không được nên đành bỏ đi.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn