Embassy Education triển khai phương pháp giáo dục Reggio Emilia tại Việt Nam

Thỏa thuận trong lĩnh vực giáo dục lần đầu tiên tại Việt Nam giữa Embassy Education, Việt Nam và Reggio Children, Italia vừa diễn ra. Theo đó, Reggio Children công nhận Embassy Education là đối tác chính thức trong việc phát triển hình ảnh và triển khai phương pháp giáo dục Reggio Emilia tại Việt Nam.

4mtgihccacchcvintrngmmnonsdngphngphpreggioemilia2-1571254407_750x0

Trường mầm non “Thế giới Mặt trời” – Little Em’s, một thành viên của Embassy Education, là trường mầm non Reggio Emilia Approach đầu tiên tại Việt Nam. Reggio Emilia Approach là một phương pháp giáo dục mầm non danh tiếng thế giới, được quản lý và quảng bá bởi Reggio Children, đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhà sư phạm, giáo viên mầm non trên toàn thế giới.

Đọc thêm tại: https://doanhnhansaigon.vn/giao-duc/embassy-education-trien-khai-phuong-phap-giao-duc-reggio-emilia-tai-viet-nam-1095049.html

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn