Lớp 3 – 4 Tuổi: Hang Khám Phá

Lấy cảm hứng từ các tạo tác thiên nhiên, Hang Khám Phá mời gọi các con đến “khám phá những tuyệt tác” do chính mình tạo ra trong không gian học tập này, nơi cho các con tiếp tục những câu chuyện, tò mò cùng nhau tìm hiểu các chủ đề, các hiện tượng.