Hội thảo “Reggio Children in the Vietnam”

Ngày 9 tháng 11 năm 2019 sắp tới, Đại sứ quán toàn cầu cùng với Reggio Children, tự hào giới thiệu hội nghị giáo dục công cộng đầu tiên tại Việt Nam, để giới thiệu chính thức Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia © * cho các nhà giáo dục, trường học, phụ huynh và công chúng, như là lần đầu tiên của nhiều người dự án tương lai thú vị của vận động cho phương pháp sư phạm này.

Đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt khi Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới trên khắp thế giới để chúng ta có thể học hỏi từ những điều tốt nhất và bối cảnh hóa những bài học này cho văn hóa địa phương của chúng ta.

Chúng tôi rất vinh dự được mời bạn tham gia vào cộng đồng những cá nhân đam mê mở rộng của chúng tôi, những người phấn đấu mỗi ngày để cải thiện cuộc sống của con cái chúng tôi, để chúng có thể trở thành phiên bản lớn nhất của bản thân và giống như bất kỳ ai khác.
——-
LỊCH
– 09:00 AM: Nhận phòng
– 09:30 AM:
– Madame. Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch, Tổ chức Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Sự phát triển hiện nay của bối cảnh giáo dục và xã hội Việt Nam. Làm thế nào để chúng ta chuẩn bị tốt nhất cho con cái mình trong tương lai, để phát triển và nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo của công dân Việt Nam – những cá nhân có tư duy toàn cầu và giá trị địa phương?

– Tiến sĩ Claudia Giudici – Chủ tịch của Reggio Children
Giới thiệu Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia © trong bối cảnh tiếng Việt

– Ông Trung Lê – Sáng lập / Kiến trúc – 180 Studio Design
Lớp học là ‘Giáo viên thứ ba’ – khái niệm kiến ​​trúc của một phương pháp tiếp cận Reggio Emilia © trường

11:30 AM: Phiên kết thúc
———–
Thông tin chương trình

– Thời gian: 09:00 – 12:00 Thứ Bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2019
– Địa điểm: 216 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
———–
#ReggioEmiliaApproach © Việt Nam

Đăng ký tại: https://bit.ly/RC_Workshop.

Số lượng chỗ ngồi có giới hạn.