LANGUAGE IMMERSION TEACHER

  • Giờ làm việc: 8:00 am – 12:00 pm.
  • Ngày làm việc: từ thứ 2 – thứ 6.
  • Nếu trường có sự kiện sẽ tham gia ngày thứ 7 hoặc chủ nhật.

Mục đích chính của công việc: tạo môi trường tiếng Anh trực tiếp cho trẻ mầm non 18 tháng – 6 tuổi nhằm giúp trẻ có khả năng nói tiếng Anh thông qua các ngữ cảnh một cách tự nhiên (language immersion).

  1. Lên kế hoạch và giảng dạy

– Làm việc với giáo viên của lớp trong việc ứng dụng, lên kế hoạch, triển khai chương trình của bộ giáo dục kết hợp với Hướng tiếp cận Reggio Emilia® để thiết kế và triển khai các hoạt động cho trẻ, chú trọng tới các mặt phát triển (thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội…) và các mốc phát triển của trẻ mầm non (18 tháng – 6 tuổi).

– Thực hiện documentation (ghi chú, chụp hình, quay video…).

– Phối hợp với giáo viên trong lớp và các bộ phận khác nhằm đảm bảo thành công cho kế hoạch giảng dạy, sự an toàn và hứng thú của trẻ.

  1. Thực hiện các dự án theo Hướng tiếp cận Reggio Emilia®

– Làm việc với giáo viên của lớp trong việc lên kế hoạch, thiết kế và tổ chức các dự án theo Hướng tiếp cận Reggio Emilia®, chú trọng vào mảng nghệ thuật và tương tác xã hội của dự án.

– Thực hiện documentation (ghi chú, chụp hình, quay video); tham gia thực hiện các buổi triển lãm giáo dục cùng với các giáo viên khác của lớp.

  1. Chăm sóc trẻ và phối hợp với phụ huynh

– Chăm sóc trẻ mầm non (18 tháng – 6 tuổi) từ buổi sáng khi trẻ tới trường đến hết giờ ăn trưa, theo như thời khóa biểu của Nhà trường.

– Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

– Hợp tác với phụ huynh nhằm đảm bảo sự thành công trong quá trình giáo dục trẻ.

  1. Công tác khác

– Hỗ trợ kiểm tra ngữ pháp trong các văn bản tiếng Anh khi cần thiết.

– Những công việc khác theo điều động của trưởng bộ phận nếu cần.