Trung Thu

Provocation đầu tiên: Một đoạn phim về múa lân.
Chúng ta đã xem nhiều con lân thi đua múa lân. Lân nhảy theo những nhịp điệu vui vẻ từ bộ trống lân truyền thống. Không khí thật là náo nhiệt. Ngày hội Trung Thu sắp đến rồi!