Phòng Khách Gia Đình

Không gian một trường Mầm non Reggio tập trung tạo nên môi trường tương tác thân thuộc giữa thầy cô, nhân viên, các con và ba mẹ. Ở Phòng khách Gia đình, mọi người có thể trao đổi thông tin, chia sẻ các góc nhìn và suy nghĩ trong không gian mở nhưng gần gũi, để trong mỗi cuộc trò chuyện, các con luôn là đối tượng được quan tâm hàng đầu.