giáo dục mầm non

Mùa mưa tại Little Em’s

Những ngày này, Little Em’s toàn mưa là mưa. Trong khi những người lớn ngoài kia vội chạy đi tìm chỗ trú, các bạn nhỏ tại Little Em’s từ trong