BẢN TIN IB PYP SỐ 02 NĂM HỌC 2023 – 2024

Chúng ta đang bước vào năm học với Chủ đề “Hành trình khám phá”, cùng nhiều niềm tin vào một năm học thành công và ý nghĩa. Việc cùng với Ba Mẹ và cộng đồng Little Em’s xây dựng hiểu biết về Chương trình năm học là một ưu tiên của Nhà trường trong hành trình khám phá này cùng nhau.

Mời Ba Mẹ xem bản tin tại đây: Bản tin IB PYP SỐ 2/09.2023

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn