Quảng Trường La Piazza

Quảng trường là không gian thiết yếu để các con, phụ huynh, giáo viên và nhà trường gặp nhau và trao đổi về hành trình phát triển cũng như những biến chuyển trong ngày, trong tuần và cả những thời điểm trong năm.

Không gian Quảng trường cũng sẽ được sử dụng linh hoạt như một không gian sự kiện, tổ chức nhiều hoạt động để các con có cơ hội thể hiện được 100 ngôn ngữ của mình.