Xưởng Nghệ Thuật Âm Vang

Đây là nơi các bạn nhỏ được được khám phá về khoa học âm thanh. Một mái vòm âm thanh sẽ đóng vai trò neo giữ chính trong không gian học tập nơi đây, và thiết kế này giúp trẻ có thể quây quần, kể chuyện và đặt những câu hỏi về sự kết nối vật lý không gian với sự hình thành của sóng âm thanh.