Xưởng nghệ thuật Kén bướm

Đây là nơi các bạn nhỏ được khám phá thế giới tự nhiên. Giữa phòng là một công trình điêu khắc khổng lồ với hình tượng của kén bướm, nơi mà trẻ có không gian tĩnh lặng để lắng nghe bản thân hoặc trò chuyện. Khu vực Da Vinci WonderLab là một nhà kính nhỏ để có thể thực hiện các thí nghiệm khoa học và dự án sinh học.