Khu Vườn Cảm Giác

Với một mảnh đất riêng để gieo trồng và một ốc đảo của các loài thảo mộc và gia vị, The Sensory PlayGarden sẽ kích thích tất cả các giác quan của trẻ khi các con cùng tìm hiểu về vòng đời phát triển của cây từ khi gieo trồng đến khi phát triển.