Khu La Piazza

Đây là một không gian thiết yếu để trẻ, phụ huynh, giáo viên và nhà trường gặp nhau và trao đổi về hành trình phát triển cũng như những biến chuyển trong ngày, trong tuần và cả những thời điểm trong năm. Các xưởng nghệ thuật (atelier), không gian sáng tạo (studio), lớp học, phòng ăn và nhà bếp gắn liền với La Piazza và có thể nhìn thấy được từ không gian này.