Không gian mơ ước

Hợp tác với Tổ chức Giáo dục Âm nhạc & Nghệ thuật Biểu diễn Á Châu (Asia Music & Performing Arts Education – AMPA), tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên ủng hộ việc phát triển nghệ thuật cho tất cả trẻ em ở Việt Nam, Dream Space là một không gian đa chức năng chuẩn mực, là một phòng tập nhảy, tập nhạc và không gian biểu diễn, một nhà hát kịch nhỏ, một thư viện, đồng thời cũng là không gian mở, sẵn sàng kết nối với những lĩnh vực khoa học dựa trên nền tảng ngôn ngữ nghệ thuật. Đó là sự kết hợp của vô số lĩnh vực, chủ đề, không có sự tách biệt giữa sáng tạo và tư duy logic. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy nhiều hơn nữa các “Không gian ước mơ” trên khắp Việt Nam.