Dreamscape

Tại Little Em’s, khu vực bên ngoài cũng như trong nhà đều quan trọng như nhau. Do đó, chúng tôi thiết kế Dreamscape – một không gian vui chơi sáng tạo ngoài trời mang hình dáng chiếc thuyền buồm khổng lồ giúp trẻ có thể thoải mái chạy nhảy, leo trèo, trượt và khám phá. Bên cạnh đó là một không gian tĩnh lặng để lắng nghe bản thân và các hoạt động cộng đồng.